Traditioner för några i en skola för alla - En kulturanalys av några elevers uttalanden om traditioner i skolan

DSpace Repository

Traditioner för några i en skola för alla - En kulturanalys av några elevers uttalanden om traditioner i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Traditioner för några i en skola för alla - En kulturanalys av några elevers uttalanden om traditioner i skolan
Author Daag, Elin
Date 2009
Swedish abstract
Mot bakgrund av skolans demokratiska uppdrag är syftet med följande uppsats att problematisera normativ svenskhet inom skolan. Syftet uppnås genom att diskutera kulturell representativitet utifrån några elevers utsagor om skolans praktiker gällande traditioner, med fokus på jul- och luciafirande samt skolavslutningar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med sex niondeklassare med ickekristen bakgrund. Elevernas uttalanden om skolans praktiker analyseras i förhållande till aktuella teoribildningar om kultur. Enligt intervjupersonerna uppmärksammas kristna traditioner, men exempelvis inte muslimska eller judiska på deras skola, något som hos flertalet personer uttrycks som upphov till utanförskap. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att den kulturella representativiteten inom skolans traditioner har betydelse för hur utanförskap produceras och reproduceras inom skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skola
mångkultur
kultur
etnicitet
identitet
tradition
svenskhet
representativitet
praktiker
Handle http://hdl.handle.net/2043/9760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics