Utomhuspedagogik - i ett lärandesyfte En jämförelse mellan förskolan och skolan

DSpace Repository

Utomhuspedagogik - i ett lärandesyfte En jämförelse mellan förskolan och skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik - i ett lärandesyfte En jämförelse mellan förskolan och skolan
Author Persson, Adelen ; Svensson, Maggie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår studie, som har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger, har varit att undersöka om och hur utomhusmiljön används på förskola och skola i ett lärandesyfte och för att se om det finns någon skillnad mellan förskola-förskola, skola-skola och förskola-skola, men även att undersöka vilka tankar pedagogerna i de olika verksamheterna har om hur utomhusmiljön påverkar barns lärande. Vi har använt oss av åtta pedagoger, fyra inom förskolan och fyra inom skolan. Fyra av dem har sin arbetsplats i centrum och fyra av dem har sin arbetsplats utanför centrum. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av intervjuer. Resultatet av vår undersökning blev att utomhusmiljön används både på förskola och på skola i ett lärandesyfte och där var inga skillnader mellan förskola-förskola, skola-skola eller förskola-skola. Resultatet av vår undersökning blev också att samtliga pedagoger tror att utomhusmiljön påverkar barnens lärande enbart positivt. Tidigare forskningsresultat som finns att studera i bla Szczepanski, (2007), Björklid, (2005) och Dahlgren, (2007) visar på samma slutsatser som vi dragit i denna undersökning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
skola
utomhuspedagogik
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics