I barninstitutionernas barndom

DSpace Repository

I barninstitutionernas barndom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I barninstitutionernas barndom
Author Adlercreutz, Caroline ; Kongo, Ane
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen är en jämförande studie mellan den estniska och svenska förskolan under 1800-talet. Syftet med studien är att undersöka hur förskolorna utvecklats i de respektive länderna och om det går att se några likheter eller skillnader. Uppsatsen behandlar bl. a. barnsynen, de tidiga pedagogerna och de första barninstitutionerna. Frågeställningar vi utgått ifrån är: När inrättades de första barninstitutionerna i Estland och Sverige, varför bildades de, vad var de till för och hur har de sett ut? Vilka var de tidigaste pedagogerna och vilka var deras grundtankar om barn? Har de tidigare pedagogernas barnsyn påverkat lärarinnornas syn på barn? Metoden som används är en innehållsanalys där materialet är hämtat från tryckt litteratur samt elektronisk media. Den tidigare forskningen belyser bl. a. Fröbels, Owens och Pestalozzis idéer och tankar kring barninstitutionerna och deras syn på barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barninstitution
Barnkrubba
Estland
Fröbel
Kindergarten
Owen
Pestalozzi
Småbarnsskolan
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/9766 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics