Utomhusundervisning för att främja lärandet - En pedagogisk undersökning om minnet och inlärning

DSpace Repository

Utomhusundervisning för att främja lärandet - En pedagogisk undersökning om minnet och inlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhusundervisning för att främja lärandet - En pedagogisk undersökning om minnet och inlärning
Author Hansson, Veronica ; Olausson, Nathalie
Date 2010
Swedish abstract
Grundtanken med detta arbete är att se om utomhuspedagogik möjligtvis främjar lärandet och om det går att finna stöd inom neurologisk forskning för att ta reda på om lärandet stimuleras vid användandet av utomhusundervisning. Undersökningar har genomförts för att se om lärare och elevers syn på utomhusundervisning sammanfaller. Arbetet bygger på litteraturstudier, intervjuer, en observationsstudie, samt enkätundersökningar för att besvara forskningsfrågorna. I denna studie har det framkommit att utomhusundervisning främjar lärandet, främst beroende på de multipla sinnesintryck som utomhusvistelsen skapar. Denna iakttagelse stöds även av neurologisk och pedagogisk forskning. Det har även framkommit att lärare och elever tycker att utomhusundervisning är ett viktigt och positivt inslag i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geographical field trips
hippocampus/minne
korttidsminne
long-term potentiation
långtidsminne
outdoor education,
outdoor learning
utomhusundervisning
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9771 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics