Vardags- och verklighetsanknuten matematikundervisning i närmiljön

DSpace Repository

Vardags- och verklighetsanknuten matematikundervisning i närmiljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardags- och verklighetsanknuten matematikundervisning i närmiljön
Author Olausson, Maja ; Wallberg, Frida
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur fem lärare i södra Sverige knyter an vardagen och verkligheten till matematikundervisning i grundskolans tidigare åldrar. Vi undersöker också hur lärarna använder skolans närmiljö till det. Vi hoppas att få fler och nya idéer kring hur lärare kan använda sig av omvärlden och erfarenheter i matematikundervisningen. Vårt slutgiltiga mål med undersökningen är att vi ska kunna ta med oss dessa erfarenheter i vår egen undervisning som lärare. Undersökningen utfördes av litteraturstudier samt av fem kvalitativa intervjuer av lärare i skolans lägre åldrar. Resultatet visar att det finns flera fördelar med att använda närmiljön för att vardags- och verklighetsanknyta matematikundervisningen. Genom att vardagsanknyta matematiken i närmiljön känner eleverna ofta igen sig och känner mening och förståelse för matematik. Eleverna får ofta arbeta laborativt, använda flera sinnen och använda sina tidigare erfarenheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förståelse
lust att lära
närmiljö
utomhusmatematik
varierade arbetssätt och arbetsmetoder
vardags- och verklighetsanknuten matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics