Hur lärare, elever och vårdnadshavare använder läroboken i geografiundervisningen

DSpace Repository

Hur lärare, elever och vårdnadshavare använder läroboken i geografiundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lärare, elever och vårdnadshavare använder läroboken i geografiundervisningen
Author Skowron, Katarina Agneta
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet syftar till att undersöka hur lärare använder geografiläroboken och lärarhandledningen i planering av geografiundervisningen och skapa sig mer kunskap om lärares, elevers och vårdnadshavares användning av geografiläroboken i år 5. Studien bygger på enkätundersökningar, intervjuer och observationer som gjordes bland lärare, elever och vårdnadshavare på två skolor i två kommuner. Resultatet visar att läroboken och lärarhandledningen sällan styr hela undervisningsplaneringen. Lärarhandledningen används som en idébank och läroboken används främst för interaktion i klassen genom till exempel gemensam högläsning och samtal kring bilder i läroboken eller för elevers individuella arbete. Elever använder läroboken på liknande sätt i hemmet som i skolan. Vårdnadshavare använder läroboken främst för förhör samt diskussion av innehållet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject användning
lärobok
geografiundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9774 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics