Trolltrummans eko hörs inte till Lund

DSpace Repository

Trolltrummans eko hörs inte till Lund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trolltrummans eko hörs inte till Lund
Author Möllerström, Louice ; Joro, Jill
Date 2010
English abstract
Through interviews with eight teachers in Kiruna and Lund, as well as analysis of policy documents and 4 history textbooks, we are trying to give an idea of the national minorities and their cultural heritage, in history teaching in grades 3 to 9. We have used a mixed qualitative and quantitative approach in our study. Our data were analyzed from the following perspectives; ethnicity, inter-cultural, socio-cultural and intersectionality. The survey revealed a lack of textbook content when it comes to national minorities and also a lack of teachings in the same subject.
Swedish abstract
Genom intervjuer av åtta olika pedagoger i Kiruna och Lund, samt analys av styrdokument och 4 historieläroböcker, försöker vi här ge en bild av hur nationella minoriteter och deras kulturella arv behandlas i historieundervisningen i årskurs 3 till 9. Vi har i vår undersökning använt oss av en blandat kvalitativ och kvantitativ metod. Våra data har analyserats ur följande perspektiv; etnicitet, interkultur, sociokultur och intersektionalitet. Undersökningen har visat på en brist i läroböckernas innehåll när det kommer till nationella minoriteter och även en brist i skolans undervisning inom samma ämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Kulturarv
Nationella minoriteter
Historieundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9777 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics