Preventiva åtgärder mot osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer

DSpace Repository

Preventiva åtgärder mot osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer

Details

Files for download
Icon
PREVENTIVA ÅTGÄRDER ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Preventiva åtgärder mot osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer
Author Falk, Johanna ; Kleine, Hanan
Date 2010
English abstract
Osteoporosis is a disease that has increased in recent decades. In Sweden, about 70 000 osteoporosis-related fractures occur every year. The largest group of victims are women after menopause. The aim of this study was to highlight factors that are important for prevention of osteoporosis and osteoporotic fractures in postmenopausal women. The method was a literature review consisting of 10 scientific articles, including 9 based on quantitative and one on qualitative research. The results showed that smoking cessation had a positive effect on Bone Mineral Density (BMD) after one year. A moderate use of alcohol showed a positive correlation with BMD. Physical activity in terms of specially designed exercise programs reduced the risk of falling. Vibration therapy increased BMD. Nutrition and dietary supplements in terms of calcium, magnesium and 25OH vitamin D3 showed a positive effect on the increase of bone mass. In smokers, a positive effect of increased antioxidant intake was registered. However, a high phosphorus intake was related to a lower BMD. Patient education had a positive effect on the follow-up of recommendations of diet and exercise. The conclusion was that these results may be useful to know for a nurse in the preventive work, however, more research is required in order to make general recommendations.
Swedish abstract
Osteoporos är en sjukdom som under de senaste decennierna ökat. I Sverige inträffar det cirka 70 000 osteoporosrelaterade benbrott varje år. Den största gruppen som drabbas är kvinnor efter menopaus. Syftet var att belysa faktorer som är av betydelse för prevention av osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer hos postmenopausala kvinnor. Metoden var en systematisk litteraturstudie bestående av 10 vetenskapliga artiklar varav 9 baserade på kvantitativ och en på kvalitativ forskning. Resultaten visade att rökstopp hade en positiv effekt på Bone Mineral Density (BMD) efter redan ett år. Alkoholintag i måttliga mängder visade ett positivt samband med BMD. Fysisk aktivitet i form av specialutformade träningsprogram minskade fallrisken. Vibrationsterapi ökade BMD. Nutrition och kosttillskott i form av kalcium, magnesium och 25OH vitamin D3 visade positiv effekt på benmassan. Hos rökare visades även en positiv effekt av ett ökat antioxidantintag. Ett högt fosforintag var däremot relaterat till lägre BMD. Patientundervisning hade en positiv effekt på uppföljning av rekommendationer gällande kost och motion. Slutsatsen som drogs var att dessa resultat kan vara av nytta för allmänsjuksköterskan att känna till i sitt preventiva arbete, dock krävs mer forskning inom områdena för att utfärda allmänna rekommendationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alkohol
rökning
prevention
postmenopausal
osteoporos
kosttillskott
fysisk aktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9781 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics