Pedagogers arbetssätt att synliggöra mål för elever

DSpace Repository

Pedagogers arbetssätt att synliggöra mål för elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers arbetssätt att synliggöra mål för elever
Author Östman, Emelie
Date 2010
Swedish abstract
I denna studie undersöks några pedagogers arbetssätt att synliggöra målen för elever. Syftet var att skapa en djupare kunskap om hur mål används i skolans verksamhet. För att uppnå syftet valde jag att göra kvalitativa intervjuer med två rektorer och tre lärare, på två olika skolor. Frågeställningarna var: • Hur förklarar pedagoger att de medvetandegör målen i Lpo94 för eleven i den målstyrda skolan? • Vilka svårigheter har pedagoger att förtydliga/konkretisera målen i Lpo 94? • På vilket sätt försöker pedagoger göra eleverna delaktiga i målsättningen att uppnå målen ur Lpo 94 i skolan? • Hur skiljer sig de studerade skolorna i sitt arbetssätt med målen ur Lpo 94? Tidigare forskning visar på att mål skall vara tydliga och konkreta för att bäst kunna uppnås. Studien belyser två olika arbetssätt där eleverna är delaktiga i målsättningen. Intervjuerna belyser svårigheten att tolka och bryta ner Lpo 94s mål. Studien innefattar även liknelser med idrottspsykologins sätt att använda sig av målsättning. Två idéer för vidare kunskap presenteras i det avslutande kapitlet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject målstyrning
lpo 94
Handle http://hdl.handle.net/2043/9782 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics