Den diskursiva kampen om läxan?

DSpace Repository

Den diskursiva kampen om läxan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den diskursiva kampen om läxan?
Author Rosenqvist, Katarina
Date 2010
Swedish abstract
Forskning visar att barn och föräldrar ser läxor som en grogrund för konflikter och stress i familjelivet. En del föräldrar har inte resurser att hjälpa sina barn med läxorna, och därmed blir förutsättningarna för elevernas arbete med läxorna mycket varierande. Att skolan ger läxor och hur de påverkar elever och familjer diskuteras i många delar av samhället, syftet med arbetet "Den diskursiva kampen om läxor?” är att undersöka de diskurser som kan finnas kring läxor. Arbetet är ett försök att klargöra och skaffa en förståelse för de olika aktörernas tankar kring läxor, utifrån deras olika utgångspunkter. Genom intervjuer med lärare och föräldrar, samt analys av tidningar och debattartiklar har en kritisk diskursanalys genomförts. Det visar sig att diskurser är mycket olika, vilket beror främst på att aktörerna har olika mål och bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Föräldrar
Kritisk diskursanalys
Lärare
Läxor
Media
Handle http://hdl.handle.net/2043/9783 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics