”Det snackas inte om muslim eller jude, utan utlänning eller blatte” - En attitydundersökning på två högstadieskolor med svag mångkulturell prägel

DSpace Repository

”Det snackas inte om muslim eller jude, utan utlänning eller blatte” - En attitydundersökning på två högstadieskolor med svag mångkulturell prägel

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det snackas inte om muslim eller jude, utan utlänning eller blatte” - En attitydundersökning på två högstadieskolor med svag mångkulturell prägel
Author Lindblom, Anna-Karin ; Pålsson, Mia
Date 2010
Swedish abstract
I samhället har Sverigedemokraterna (SD) växt starkare de senaste åren. Om vi gick till val idag skulle SD komma in i riksdagen. Nyligen publicerade Aftonbladet en politisk artikel skriven av Jimmie Åkesson, ordförande för SD, där muslimerna utpekades som Sveriges största hot. Är detta ett bevis på vilka attityder som är på frammarsch i Sverige? Vår studie undersöker vilka attityder om muslimer och i förlängningen mot andra kulturer, några högstadieelever har på två skolor med en mindre mångkulturell prägel i en kommun med hög mångkulturell karaktär. Vi diskuterar utifrån svaren vilka didaktiska överväganden vi bör ta som lärare utifrån undersökningens svar. Hur ska vi nå upp till läraruppdraget? Vår undersökning är kvalitativ och utgår från åtta stycken semistrukturerade intervjuer gjorda på två olika skolor, det vill säga fyra stycken elever på respektive skola. Vår studie ska inte ses som en representation av hur läget ser ut i Sverige eller Skåne utan snarare en fingervisning om vilka attityder som kan råda på två skolor med en mindre mångkulturell prägel i en kommun med hög mångkulturell karaktär. Vi valde att ställa frågor där informanterna skulle berätta om vilka attityder som visade sig på skolan och inte direkt deras egna åsikter. Studien visar att samtliga elever vittnar om att det finns negativa attityder om muslimer på skolorna men att sex av informanterna samtidigt påstår att muslimerna ändå behandlas bra. Vi har sett ordval och berättelser hos majoriteten av eleverna som visar på en etnocentrerad världsbild. I studien har vi kommit fram till att för att kunna förebygga och motverka negativa attityder om andra kulturer i allmänhet och muslimska kulturer i synnerhet behöver dessa skolor fokusera på att skapa ett interkulturellt perspektiv och interkulturellt kompetenta lärare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attityder
etnocentrism
interkulturell
muslim
mångkulturell
religionsdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9786 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics