Traditioner och hogtider i den svenska skolan

DSpace Repository

Traditioner och hogtider i den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Traditioner och hogtider i den svenska skolan
Author Magnusson, Olivia ; Andersson, Emy
Date 2010
English abstract
This paper concerns the subject traditions and celebrations in the Swedish school, but also how it is being handled in two separate schools. Religious traditions in school have been debated since Sweden has become more and more multi-cultural. This means that changes becomes relevant when the cultural and religious backgrounds with the students gets varying. We will in this paper look into how the chosen schools are handling education of religion and celebrations that carries Christian traditions. We will also see what the students know about religious celebrations concerning, Judaism, Christianity and Islam, which are combined, and are the ones which are most noticed during school year 4-6. December is a month of celebrations. Lucia, Advent and Christmas are celebrated but also Chanukah and Bajram, which not always is celebrated in December. Lucia has a large place in many schools and students are participating. We want to see how many of the students who actually know what they are celebrating in the schools we examined.
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar ämnet traditioner och högtider i skolan, men även hur två skolor arbetar kring traditioner och högtider. Hanteringen av religiösa traditioner i skolan är och har varit ett debatterat ämne då Sverige mer och mer blivit ett mångkulturellt samhälle. Detta innebär att förändringar i skolan sker då den kulturella och religiösa bakgrunden hos eleverna blir mångfaldig. Vi studerar i denna uppsats hur de utvalda skolorna hanterar religionsundervisningen och firandet av högtider med bakgrund i en kristen tradition. Vi granskar också elevers kunskaper om olika religiösa högtider som har sina traditioner i judendomen, kristendomen och islam. Då dessa uppmärksammas mest i religionsundervisningen i årskurs 4-6. December månad är en högtidsmånad. De kristna högtiderna som firas är advent, Luciafirande och jul som är aktuellt. Bajram, som är en muslimsk högtid firas, men dock inte alltid i december eftersom det är en rörlig högtid. Den judiska högtiden Chanukka firas också. Framför allt är Luciafirandet en stor del på många skolor som elever deltar i. Vi vill se hur medvetna eleverna är av innebörden i dessa högtider. Nyckelord: Traditioner, högtider, mångkulturalitet, elevperspektiv, ämneskunskaper
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Traditions
Multicultural
Handle http://hdl.handle.net/2043/9787 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics