English as a foreign language - a study through the perspective of gender

DSpace Repository

English as a foreign language - a study through the perspective of gender

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title English as a foreign language - a study through the perspective of gender
Author Alkahtaniy, Alaa ; Milton, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar engelska som främmande språk och vilken roll genus kan spela för elevers lärande av språket. Genom observationer och enkäter i år 5 och år 6 har vi undersökt hur aktiva eleverna är under lektionsförloppen och vilken inställning de har till engelska som ämne. Undersökningen visar att pojkar och flickor har skilda intressen och detta kan påverka språkinlärningen. Pojkarna tog överlag större plats i klassrummet än flickorna gjorde. Pojkarna var mer aktiva under talövningarna medan flickorna var mer koncentrerade vid självständigt arbete och fokuserade på lärandet. I resultatet framgår att varken flickor eller pojkar är mer språkligt intelligenta utan detta är individuellt betingat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject English
Learning
Gender
Handle http://hdl.handle.net/2043/9789 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics