Transitionen mellan grundskolan och gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Transitionen mellan grundskolan och gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Transitionen mellan grundskolan och gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd
Author Hamnedalen, Mia ; Wibäck, Magnus
Date 2010
English abstract
Hamnedalen, Mia & Wibäck, Magnus (2009). Transitionen mellan grundskolan och gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd. The transition from nine-year compulsory school to comprehensive upper secondary school for pupils in special needs. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik. Lärarutbildningen, Malmö högskola.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur transitionen mellan grundskolan och gymnasiet organiseras och utformas för elever i behov av särskilt stöd. Vi har valt att intervjua två rektorer på gymnasieskolor samt en rektor på en grundskola med årskurs 9 elever. Metoden är en kvalitativ forskningsintervju vars huvudsyfte är att fånga fenomenet transition ur skolledares perspektiv. Anledningen till fokus på skolledare är att det ytterst är skolledarna som är ansvariga för organisering och utformning av transitionsprocessen för elever i behov av särskilt stöd. Resultatet av vår studie visar att det till stor del är enskilda skolornas normer och traditioner som påverkar transitionernas kvalité för elever i behov av särskilt stöd. Organisering och utformning utgår dels från vilka resurser och kompetenser skolorna har och dels från vilket specialpedagogiskt perspektiv som dominerar verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject transition
elever i behov av särskilt stöd
grundskolan
gymnasieskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/9794 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics