Naturläkemedel inom sjukvården

DSpace Repository

Naturläkemedel inom sjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturläkemedel inom sjukvården
Author Ali, Viktoria
Date 2010
English abstract
Herbal remedies is an area that arouses great interest today and more individuals choose to take care of their symptoms on their own. Modern research shows interactions between herbal remedies and conventional medicines. Since herbal remedies for a long time been used exclusively in self-care purposes, the patients use of these products are made largely without the participation of the ordinary health care. The purpose of this study was to investigate nurses attitudes towards and knowledge of herbal remedies. The design of this study is qualitative and is based on six interviews with nurses working in two orthopedic departments in southern Sweden. The results showed that the need for increased knowledge of herbal remedies among nurses is high and that herbal remedies are discussed in a very small scale in health care.
Swedish abstract
Naturläkemedel är ett område som väcker stort intresse idag och allt fler individer väljer att ta hand om sina åkommor på egen hand. Modern forskning visar på interaktioner mellan naturläkemedel och konventionella läkemedel. Eftersom naturläkemedel under lång tid uteslutande har använts i egenvårdssyfte har patienters användning av dessa produkter skett i stor utsträckning utan medverkan från den vanliga hälso- och sjukvården. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors inställning till och kunskaper om naturläkemedel. Studien är av kvalitativ design och är baserad på sex intervjuer med sjuksköterskor verksamma vid två ortopediska vårdavdelningar i Södra Sverige. Resultatet visade att behovet av ökade kunskaper om naturläkemedel hos sjuksköterskor är stort och att naturläkemedel är något som diskuteras i mycket liten omfattning inom sjukvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Herbal remedies
Nurses
Interviews
Drug interactions
Handle http://hdl.handle.net/2043/9797 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics