Förskolebarns och förskollärares perspektiv på stökigt beteende

DSpace Repository

Förskolebarns och förskollärares perspektiv på stökigt beteende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns och förskollärares perspektiv på stökigt beteende
Author Henriksson, Frida ; Johansson, Louise
Date 2010
Swedish abstract
Undersökningens syfte är att diskutera hur barn och förskollärare definierar ett stökigt beteende i förskolan. Syftet är även att se om barnens och förskollärarnas åsikter stämmer överens med varandra. Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: • Hur definierar barn respektive förskollärare begreppet stökigt beteende? • Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan vad barn och förskollärare anser kring varför ett stökigt beteende uppstår? • Har de olika miljöerna på förskolan en påverkan på stökigheten och vad tror i så fall barn och förskollärare är bidragande orsaker? För att samla in empiriskt material till undersökningen har intervjuer och observationer ägt rum på en förskola, där 16 barn och två förskollärare medverkat. Tidigare forskning syftar till att man bör se till varje barns enskilda behov och dagliga kondition, vilket tillsammans med att se allt ur barns perspektiv är slutsatserna i undersökningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns perspektiv
förskola
miljö
stökiga barn
stökigt beteende
Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/9798 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics