Gott snack! - en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet

DSpace Repository

Gott snack! - en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet

Details

Files for download
Icon
Examensuppsats
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gott snack! - en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet
Author Aggestam, Sebastian ; Persson, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
Gott snack – en kulturanalys i jakten på det pedagogiska samtalet är författat av Sebastian Aggestam och Hanna Persson och behandlar det pedagogiska samtalets funktion och plats i skolan. Med pedagogiska samtal menas det reflekterande och kunskapsutvecklande samtalet mellan lärare. Med kulturanalytiska metoder granskas samverkansformer och det kollegiala samarbetet på en grundskola i Skåne. Utifrån teorier av framförallt Andy Hargreaves och Gunnar Berg om hur kulturer formas och styrs identifieras tre kodbärare; kommunen, rektorn och lärarna, vilka genom dokumentanalys och kvalitativa intervjuer utgör det empiriska materialet. Hur dessa tre aktörer påverkar varandra och hur väl deras idéer och målsättningar stämmer överens analyseras och ses i ljuset av olika teoretiska kulturmodeller. Det framkommer att samarbetet i form av pedagogiska samtal ses som kompetenshöjande av de tre kodbärarna på alla nivåer men att dessa samtidigt har svårt att ta plats i skolans hårt belastade schema. Analysen avslöjar också att det finns stor möjlighet för lärarna att påverka sin arbetstid och vad som ska ingå i deras uppdrag, men att det kräver en lyhördhet från rektor och kommun och ett erkännande av det pedagogiska samtalets värde för att det ska bli en del av skolans vardag. Slutligen redovisas även förslag på hur man ska gå tillväga för att förbättra arbetet och utveckla en samarbetskultur samt förslag på vidare forskning inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
gemensam reflektion
kompetensutveckling
kultur
pedagogiska samtal
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/9799 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics