Mötet mellan religionsfrihet och skolplikt i den svenska skolan

DSpace Repository

Mötet mellan religionsfrihet och skolplikt i den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet mellan religionsfrihet och skolplikt i den svenska skolan
Author Åbinger, Emma ; Reutherborg, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att ta reda på vad några muslimska flickor på grundskolans senare år, samt några lärarstudenter vid Malmö högskola, anser om muslimska flickors icke-deltagande i idrottsundervisningen och i sex- och samlevnadsundervisningen. Vi undersöker även mötet mellan religionsfrihet och skolplikt. För att ta reda på detta har vi valt att göra intervjuer med sex lärarstudenter vid Malmö högskola samt fem muslimska flickor på grundskolans senare år, vilka tolkas hermeneutiskt. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att lärarstudenterna anser att skolplikten är gällande, och att om eventuella konflikter skulle uppstå, bör de lösas genom diskussion med eleven i fråga, samt föräldrar för att komma fram till en kompromiss som kan passa alla parter. De muslimska flickorna menar att de inte upplever några motsättningar mellan religionsfriheten och skolplikt, då skolan redan anpassat sig för att tillmötesgå alla. Vi har också uppfattat att lärarstudenterna anser att konflikt mellan religionsfrihet och skolplikt inte är vanligt. Vi tolkar lärarstudenternas svar som att skolplikten och religionsfriheten inte inkräktar på varandra. Även de svar vi fått från de muslimska flickorna tyder på detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject islam
muslim
skolplikt
religionsfrihet
idrottsundervisning
sex- och samlevnadsundervisning
skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/9800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics