"HBT, VAD ÄR DET?" EN LITTERATURSTUDIE OM HBT-PERSONERS UPPLEVELSE AV DISKRIMINERING I SJUKVÅRDEN

DSpace Repository

"HBT, VAD ÄR DET?" EN LITTERATURSTUDIE OM HBT-PERSONERS UPPLEVELSE AV DISKRIMINERING I SJUKVÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "HBT, VAD ÄR DET?" EN LITTERATURSTUDIE OM HBT-PERSONERS UPPLEVELSE AV DISKRIMINERING I SJUKVÅRDEN
Author Emanuelsson, Birgitta ; Mårtensson, Therése
Date 2010
English abstract
Emanuelsson, B & Mårtensson, T. Discrimination of lgbt-persons within in health care. A literature review. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2009 Background: LGBT-persons are a group of people within the society who challenges the traditional heteronorm. This leads to discrimination of LGBT-persons in society, and also within a healthcare context. The psychological healthcare situation for LGBT-persons is worse than the situation for their heterosexual friends. To make LGBT-persons visible is important so they can achieve proper healthcare. Aim: The aim of the study is to illuminate LGBT-persons experiences of discrimination within a healthcare context. Method: A literature review based of two quantitative studies and eight qualitative studies. The article search was carried out through the databases PubMed, CINAHL and Psychinfo. A review protocol was used to estimate the quality of the studies. Butler was used as a theoretical frame of reference (Butler, 2006) Result: The study showed that discrimination occurred within the healthcare system. This led to different themes as follows; the current heteronorm, the different treatment, fear, next of kin experiences, exclusion and failure in healthcare. Conclusion: Through reflection over ones attitudes towards LGBT-persons and through education can the nurse and other healthcare professionals achieve better standards regarding the treatment of these persons and include them in the healthcare system. Keyword: Discrimination, Butler, lgbt-persons, literature review, health care, experience, heteronormativite.
Swedish abstract
Emanuelsson, B & Mårtensson, T. HBT-personers upplevelse av diskriminering i sjukvården. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Bakgrund: HBT-personer är en grupp personer i samhället som bryter mot den traditionella heteronormen. Det medför att dessa personer utsätts för diskriminering av samhället i stort men även inom vården. Då den psykiska hälsosituationen för HBT-personer är sämre, jämfört med den heterosexuella befolkningen är det viktigt att synliggöra denna grupp. Syfte: Syftet med denna uppsats var att belysa HBT-personers upplevelse av diskriminering i vården. Metod: En litteraturstudie baserad på 2 kvantitativa och 8 kvalitativa studier. Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och Psychinfo. De granskades och bedömdes utifrån ett granskningsprotokoll. Butler (Butler, 2006) användes som teoretisk referensram Resultat: Det visade sig att diskriminering i sjukvården förekom på olika sätt. Det resulterade i olika teman såsom; Den rådande heternormativitet, annorlunda bemötande, rädsla, anhörigas upplevelse, utanförskap och brister i vården. Slutsats: Genom reflektion över sina egna attityder mot HBT-personer och genom utbildning kan sjuksköterskan och övrig vårdpersonal bemöta dessa personer på ett bättre sätt och inkludera dem på ett ickediskriminerade sätt i sjukvården. Nyckelord: Diskriminering, Butler, hbt-personer, litteraturstudie, sjukvård, upplevelser, heteronormativitet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject litteraturstudie
diskriminering
butler
hbt-personer
sjukvård
upplevelser
heteronormativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/9801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics