Integration rytmik och matematik

DSpace Repository

Integration rytmik och matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integration rytmik och matematik
Author Cronberg, Linda ; Johannsen, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka om elevers matematiska språk och begrepp gynnas av en ämnesintegration mellan rytmik och matematik. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi gjort klassrumsobservationer, elevenkäter, intervjuat fem elever och två pedagoger. Resultatet av vår undersökning visar att pedagogernas språkliga medvetenhet reflekteras i deras undervisning. Pedagogerna använder sig av ett tydligt och korrekt matematiskt språk. Matematiska ord och begrepp tydligt synliggörs i ett för eleverna verklighetsförankrat sammanhang, genom ämnesintegration. Detta kan enligt pedagogerna öka elevernas förståelse för matematiska ord och begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematiska ord och begrepp
matematiskt språk
rytmik
ämnesintegrerad undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9806 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics