Från tecken till dans- Benesh Movement Notation som pedagogiskt verktyg

DSpace Repository

Från tecken till dans- Benesh Movement Notation som pedagogiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från tecken till dans- Benesh Movement Notation som pedagogiskt verktyg
Author Cederwall Broberg, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Mitt syfte med uppsatsen är att utforska om eftergymnasiala danselever upplever att Benesh Movement Notation kan var ett hjälpmedel i den praktiska dansundervisningen. Studiens syfte är även att förtydliga vikten av att koppla teori till det praktiska ut-övandet av danskunskap. Min metod i denna undersökning har varit att intervjua 12 eftergymnasiala danselever om deras upplevelser, det vill säga, fördelar och nackdelar med Benesh Movement Notation i praktisk dansträning, möjligheten att skriva egna anteckningar och i repertoararbete. Resultatet visar att genom att kombinera praktik och studier i Benesh Movement Notation utvecklar eleverna sin analysförmåga i rörelse och självständigt tänkande i den praktiska dansträningen. Eleverna utvecklar vidare sin förmåga att uttrycka sig och formulera sig verbalt i dansträningen, och får en djupare kunskap i förmågan att tolka interpretationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Benesh Movement Notation
Dansnotation
Danspedagogik
Dansundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9808 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics