Första- och andraspråkselever

DSpace Repository

Första- och andraspråkselever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Första- och andraspråkselever
Author Anghel, Stefania ; Imamovic, Selma
Date 2010
Swedish abstract
Studien ”Första- och andraspråkselever” En studie om hur språket påverkar matematiken i grundskolan.” av Stefania Anghel och Selma Imamovic undersöker språkets betydelse för matematiken och skillnaderna i språkförståelsen mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i en storstad i Skåne. I studien deltog 75 elever och metoden som står till grund för studien är kvantitativ, i form av en undersökning bestående av en blandning av räkne- och textuppgifter. Detta kompletterades med 6 elevintervjuer bestående av 6 frågor. Forskare som Malmer (1999) och Möllehed (2001) undersöker problemlösning i matematik och dessa står som underlag för studien och ordet problemlösning jämställs med textuppgifter. Denna studie visar att språkförståelsen av matematiska begrepp och vardagsord har betydelse i lösandet av matematiska textuppgifter, men att skillnaderna mellan elever med svenska som första språk och elever med svenska som andraspråk inte är av stor betydelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkförståelse
textuppgifter
matematik
problemlösning
förstaspråk
andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/9810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics