Matematikläxan i skolår 3. En studie om innehåll, tidsaspekt och syfte

DSpace Repository

Matematikläxan i skolår 3. En studie om innehåll, tidsaspekt och syfte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikläxan i skolår 3. En studie om innehåll, tidsaspekt och syfte
Author Ahlgren, Åsa ; Nilsson, Jessica
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Ahlgren, Åsa & Nilsson, Jessica (2009). Matematikläxan i skolår 3. En studie om innehåll, tidsaspekt och syfte. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Examensarbetet behandlar matematikens innehåll och syftet med den utifrån lärares perspektiv samt tidsaspekten. Studien utgår från de didaktiska begreppen hur/vad, när och varför. Vår empiri har bestått av insamling utav matematikläxor där vi har studerat innehållet i dem. Därefter har vi genom kvalitativa intervjuer lyssnat på tre lärare som har berättat syftet med läxan. Våra frågeställningar lyder: Vilket innehåll har matematikläxan i skolår tre? Hur ser tidsaspekten ut för matematikläxan? Vilket syfte har läraren med matematikläxan? Vi har presenterat olika teorier om lärande som kan leda in till olika arbetssätt. Vi har även utgått ifrån tidigare forskning där vi studerat forskning om läxor allmänt och matematikläxan specifikt. Eftersom det inte finns mycket svensk forskning kring ämnet innehåll och syfte har vi även studerat utländsk forskning. Det vi kommit fram till i vår studie är att innehållet i läxorna består av färdighetsträning och att lärarnas syfte är att befästa kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läxa
Matematik
Innehåll
Tidsaspekt
Syfte
didaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics