Lättläst är inte dåligt, bara enklare! En undersökning om ett antal pedagogers litteraturval i ämnet svenska som andraspråk på grundskolans senare år.

DSpace Repository

Lättläst är inte dåligt, bara enklare! En undersökning om ett antal pedagogers litteraturval i ämnet svenska som andraspråk på grundskolans senare år.

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lättläst är inte dåligt, bara enklare! En undersökning om ett antal pedagogers litteraturval i ämnet svenska som andraspråk på grundskolans senare år.
Author Strandberg, Maria
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger gör de val kring litteratur som eleverna på grundskolans senare år läser i ämnet svenska som andraspråk. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger från två olika skolor. I arbetet får läsaren inblick i pedagogernas verklighet och det dras kopplingar till relevant forskning kring ämnet. I resultatet framkommer det att de främsta skälen bakom pedagogernas litteraturval handlar om textens innehåll och språkliga nivå samt elevernas erfarenheter, förförståelse och språkliga nivå. Det är viktigt att textens och elevernas repertoarer samspelar för att eleverna ska kunna ta till sig och känna igen sig i en text. Min slutsats är att det finns betydligt fler variabler och nyanser bakom varje pedagogs litteraturval än vad som uttrycks i kursplanen för svenska som andraspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litteraturval
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/9816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics