Jag vill vara en av dem men jag förstår inte dem - Kvalitativ studie om lärare och elevers tankar om förberedelseklass

DSpace Repository

Jag vill vara en av dem men jag förstår inte dem - Kvalitativ studie om lärare och elevers tankar om förberedelseklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag vill vara en av dem men jag förstår inte dem - Kvalitativ studie om lärare och elevers tankar om förberedelseklass
Author Isufi, Gezim ; Beskardes, Ayse
Date 2010
Swedish abstract
Intentionerna med vår undersökning har varit att undersöka nyanlända elevers respektive lärarnas uppfattning om förberedelseklassen. Vi redogör för elevernas förutsättningar och behov, samt hur de kämpar för att anpassa sig i den nya skolan. Vi beskriver även lärarnas tankar om elevernas behov. I vår slutdiskussion har vi dragit slutsatsen att det är mycket som behöver bli bättre i skolan. Vi efterlyser bättre samarbete mellan förberedelseklasslärarna och övriga personal i skolan, samt bättre kontakt med modersmålslärare och föräldrar. Vi anser att ett bra samarbete och bättre inställning till nyanlända elever skulle bidra till ökad utveckling och lärande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förberedelseklass
tvåspråkighet
nyanlända
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/9818 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics