Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan (En jämförande studie mellan två Reggio Emilia- inspirerade och två andra kommunala förskolor)

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan (En jämförande studie mellan två Reggio Emilia- inspirerade och två andra kommunala förskolor)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan (En jämförande studie mellan två Reggio Emilia- inspirerade och två andra kommunala förskolor)
Author Bajrami, Laureta ; Thomas, Jennifer
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om åtta pedagogers förhållningssätt till matematik i förskolan. Vi har med hjälp av intervjuer tagit del av pedagogernas tankar kring synliggörandet av matematiken i verksamheten, samt undersökt huruvida deras profilering har förändrat deras förhållningssätt till matematik. Undersökningen är gjord på fyra olika förskolor. Två Reggio Emilia- inspirerade förskolor och två kommunala förskolor. Resultatet visar att dessa pedagoger har ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande och att de ser vikten av matematik i förskolan. Vidare visar studien att utbildning inom matematik spelar stor roll för hur pedagoger förhåller sig till matematik och hur de synliggör den i verksamheten. Utifrån informanternas svar konstaterar vi att Reggio Emilia- filosofin inte utgör någon större förändring i pedagogernas förhållningssätt till matematik, däremot ett tydligare förhållningssätt till vilken barnsyn de har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
matematik
barnsyn
kunskapssyn
Reggio Emilia
sociokulturellt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics