Elevers begreppsanvändning inom området vatten

DSpace Repository

Elevers begreppsanvändning inom området vatten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers begreppsanvändning inom området vatten
Author Hansson, Matilda ; Karlström, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Vi har tittat på hur förstaklasselever lär sig naturvetenskapliga begrepp kring området vatten. Vi började med att, genom intervjuer, ta reda på elevernas förförståelse, för att sedan observera två lektionstillfällen. Efter dessa intervjuade vi eleverna på nytt för att se vilken utveckling som skett i deras begreppsanvändning. Vårt resultat visar att elevernas förförståelse inom området vatten ligger på en vardaglig nivå. Resultatet visar också att läraren använder sig bristfälligt av naturvetenskapliga begrepp. Vidare visar vårt resultat att även eleverna använder sig av begreppen bristfälligt efter undervisningen. Vi har även kommit fram till att brister i det svenska språket kan försvåra förståelsen för och användningen av det naturvetenskapliga språket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begrepp
förförståelse
intervjuer
naturvetenskap
språk
undervisning
vardagsföreställningar
vatten
Handle http://hdl.handle.net/2043/9823 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics