Utomhuspedagogik, en metod att nå kursplansmålen i NO.

DSpace Repository

Utomhuspedagogik, en metod att nå kursplansmålen i NO.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik, en metod att nå kursplansmålen i NO.
Author Edenhäll, Sandra ; Tomelius, Lina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna på en skola med utomhuspedagogik arbetar för att nå kursplansmålen i de naturorienterade ämnena. De frågeställningar vi utgått från lyder: Hur arbetar lärarna på I Ur och Skur skolan för att nå kursplansmålen i de naturorienterade ämnena? Hur anser lärarna att undervisningens olika lärandemiljöer påverkar elevernas förståelse? Undersökningen gjordes på en i Ur och Skur skola i Sverige där vi gjorde kvalitativa intervjuer med alla lärarna. Resultatet visar att lärarna på skolan är mycket samspelta och kunniga om hur utomhusundervisning bör bedrivas och varför. Resultatet visar även att lärarna är medvetna om hur olika lärandemiljöer påverkar vad eleverna lär sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject I Ur och Skur skola
lärare
naturorienterade ämnen
NO
utomhuspedagogik
utomhusvistelse
intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/9824 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics