Elevers motivation inför ämnet matematik i skolår 4

DSpace Repository

Elevers motivation inför ämnet matematik i skolår 4

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers motivation inför ämnet matematik i skolår 4
Author Andersson, John
Date 2010
Swedish abstract
Utifrån intervjuer med åtta elever undersöktes vad det är som motiverar elever i skolår 4 inför skolämnet matematik. Det som eleverna uttryckte kring sina tankar angående motivation analyserades sedan ur perspektiven inre och yttre motivation. Undersökningen visade att det finns en stark generell motivation hos de intervjuade eleverna att lära sig matematik - hälften av de intervjuade eleverna ansträngde sig maximalt för att lära sig matematik. Sex av eleverna upplevde matematiken som rolig, vilket var den vanligaste faktorn till att eleverna ville lära sig matematik. De yttre faktorerna som var vanligt förekommande och som påverkade elevernas motivation var elevernas föräldrar, deras krav och uppmuntran, samt de framtida belöningar eleverna kunde se med att lära sig matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Inre motivation
matematik
skolår 4
yttre motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9825 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics