Hur styrs skutan när det stormar?

DSpace Repository

Hur styrs skutan när det stormar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur styrs skutan när det stormar?
Author Mäkelä Friedrich, Heidi ; Andersson, Camilla
Date 2010
Swedish abstract
Vårt examensarbete syftar till att ta reda på om skolan är en institution i ekonomisk kris och vidare vill vi även ta reda på hur vår kompetens som studie- och yrkesvägledare kan användas i denna tid av ekonomisk kris. Vi har intervjuat personer vi ansett varit relevanta för att besvara vår frågeställning. Det vi har undersökt vid intervjuerna är hur det ekonomiska läget ser ut i grundskolorna, hur man kan handla utifrån detta och även har intervjuerna handlat om studie- och yrkesvägledarnas kompetens, både från studie- och yrkesvägledarnas perspektiv och skolledarnas perspektiv i en tid av ekonomisk kris. I vårt examensarbete har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har gjort en intervjustudie där två personer anställda på stadsdelsförvaltningen, två skolledare och två studie- och yrkesvägledare ingått. Den tidigare forskning vi granskat i vårt arbete är en studie om kompetensen. Vidare har vi använt oss av organisationsteorier, samt teorier som berör ledarskap och kompetens. De teorier vi använt finner vi främst inom nationalekonomin. Resultatet visar på att skolan är i en ekonomisk kris och att besparingar görs. Personalen är den största kostnaden och därför drabbas främst skolpersonalen. Vidare kan vi finna i resultaten att det finns olika åsikter om studie- och yrkesvägledarens kompetens. En skolledare skulle kunna använda en studie- och yrkesvägledare till andra uppgifter än vägledning. Det kan även finnas ett tvång till att visa större flexibilitet. Analysen visar på att det kan i vissa fall vara svårt att leva upp till den politiska vilja som finns idag. Skolledaren bär det största ansvaret men viktiga behov kan lätt förbises. Den visar även att det är viktigt att använda kompetensen en människa bär på och se denna som en resurs i organisationen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledare
Kompetens
Resurs
Ekonomi
Handle http://hdl.handle.net/2043/9829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics