Gynekologisk cancer och sexuell dysfunktion - En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter och sjuksköterskans stödjande roll

DSpace Repository

Gynekologisk cancer och sexuell dysfunktion - En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter och sjuksköterskans stödjande roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gynekologisk cancer och sexuell dysfunktion - En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter och sjuksköterskans stödjande roll
Author Norrlöf, Emma ; Sjöberg, Sara
Date 2010
English abstract
Background: The treatment of gynecological cancer may cause persistent sexual dysfunction which affects patients’ experienced health. Aim: To describe women’s experiences of sexual dysfunction and the role of the nurse after gynecological cancer. Method: A literature review based on 12 scientific articles on studies of qualitative or quantitative design. Results: The sexual function is affected by changed self-image, experienced pain, anxiety and fear related to sexual activity, anatomic changes and decreased libido. The adjustment to the new situation is affected by the reactions and degree of participation by a possible partner. Women experience a lack of information and have a need for individually adjusted sup-port. Conclusion: The need for sexual counseling is immense and insufficiently met by health care professionals. The experience of sexual dysfunction is depen-dent on a balance between the inner and outer resources and the demands of daily life. The nurse may play a key role in enhancing sexual function and experienced health.
Swedish abstract
Bakgrund: Behandling av gynekologisk cancer kan medföra kvarstående sexuell dysfunktion som påverkar patienters upplevda hälsa. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av sexuell dysfunktion och upplevelser av sjuksköterskans roll efter gynekologisk cancer. Metod: En litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artik-lar från studier med kvalitativ eller kvantitativ design. Resultat: Den sexuella funktionen påverkas av förändrad självbild, smärtpåverkan, oro och rädsla inför sexuell aktivitet, anatomiska förändringar och minskad libido. Anpassningen till den nya situationen påverkas av en eventuell partners reaktioner och delaktighet. Kvinnor upplever bristande information och har behov av individuellt anpassat stöd. Konklusion: Behovet av sexualrådgivning är stort och möts ej i tillräcklig utsträckning av hälso- och sjukvårdspersonal. Upplevelsen av sexuell dysfunktion är beroende av balans mellan inre och yttre resurser samt det dagliga livets krav. Sjuksköterskan kan spela en nyckelroll i förbättrandet av den sexuella funktionen och upplevda hälsan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cervixcancer
erfarenheter
gynekologisk cancer
omvårdnad
sexuell dysfunktion
fysisk
sexuell dysfunktion
psykisk
Handle http://hdl.handle.net/2043/9830 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics