STRESSORER OCH COPINGSTRATEGIER HOS HEMODIALYSPATIENTER

DSpace Repository

STRESSORER OCH COPINGSTRATEGIER HOS HEMODIALYSPATIENTER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title STRESSORER OCH COPINGSTRATEGIER HOS HEMODIALYSPATIENTER
Author Kihlsten, Hanna ; Rudström, Linn
Date 2010
English abstract
Patients suffering from severe chronic renal failure are often treated with hemodialysis several times a week. These patients often face a range of problems and may struggle to combat them. The nurse has an important role in identifying these problems in order to provide good support to these patients. The purpose of this literature review is to examine the stressors in patients treated with hemodialysis and the coping strategies they use. The method chosen was a literature study based on four qualitative and six quantitative scientific articles which were analyzed according to Friberg (2006). The results of the analysis generated the following seven themes: fluid and dietary restrictions, physical limitations, financial constraints, leisure constraints, vascular disorders, emotion-oriented coping and problem-oriented coping.
Swedish abstract
Patienter som lider av svår kronisk njursvikt behandlas ofta med hemodialys ett flertal gånger i veckan. Dessa patienter stöter ofta på en rad problem och får kämpa med att bemästra dessa. Sjuksköterskan har här en viktig roll att identifiera dessa problem för att kunna ge ett gott stöd åt denna patientgrupp. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka stressorer patienter som behandlas med hemodialys upplever samt vilka copingstrategier de använder sig av. Metoden som valdes var en litteraturstudie baserad på fyra kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga artiklar som utfördes i enlighet med Friberg. Resultatet av analysen gav upphov till följande sju teman: vätske- och dietrestriktioner, fysiska begränsningar, ekonomiska begränsningar, fritidsbegränsningar, vaskulära besvär, emotionsorienterad coping samt problemorienterad coping.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9832 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics