EFFEKTER AV AKUPUNKTUR OCH MASSAGE I BEHANDLING AV FIBROMYALGI -EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

EFFEKTER AV AKUPUNKTUR OCH MASSAGE I BEHANDLING AV FIBROMYALGI -EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title EFFEKTER AV AKUPUNKTUR OCH MASSAGE I BEHANDLING AV FIBROMYALGI -EN LITTERATURSTUDIE
Author Persson, Hedvig ; Carell, Hanna
Date 2010
English abstract
Fibromyalgia is a widespread disease that primarily affects women. At present there is no cure of the disease. Nurses will come in contact with people with fibromyalgia in many different care areas, partly because people with fibromyalgia are predisposed to a variety of disorders. The Study aims to investigate whether there is scientific basis for health care professionals to recommend people with fibromyalgia to use acupuncture and massage for symptom relief. The objective is whether there is scientific evidence to recommend acupuncture and / or massage for symptom relief in patients with fibromyalgia. The method of this study is systematic review and conclude that acupuncture should be included in the treatment of fibromyalgia. More research about massage is required to ensure the scientific basis. The results of this study suggest a strong correlation between symptomatic relief and massage.
Swedish abstract
Fibromyalgi är en folksjukdom som främst drabbar kvinnor. I dagens läge finns det inga bot av sjukdomen. Sjuksköterskor kommer i kontakt med personer med fibromyalgi på många olika vårdinstanser, detta på grund av att personer med fibromyalgi är predisponerade för många olika besvär. Studiens syfte är att utreda om det finns vetenskaplig grund för vårdpersonal att rekommendera personer med fibromyalgi att använda sig av akupunktur eller massage för symtomlindring. Studien är utformad som en litteraturstudie och leder fram till slutsatsen att akupunktur kan tas med i behandlingen av fibromyalgi och att det behövs mer forskning kring massage för att säkerställa det vetenskapliga underlaget. Resultatet i denna studie pekar på ett starkt samband mellan symptomlindring och massage.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akupunktur
fibromyalgi
massage
symtomlindring
behandlingsalternativ
ickefarmakologisk behandling
Handle http://hdl.handle.net/2043/9833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics