"Man får leka med en docka [...] fast man är en pojke" - Genus och fysisk miljö i förskolan

DSpace Repository

"Man får leka med en docka [...] fast man är en pojke" - Genus och fysisk miljö i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Man får leka med en docka [...] fast man är en pojke" - Genus och fysisk miljö i förskolan
Author Rask, Johanna ; Olin Georgsson, Theresa
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetets titel är Man får leka med en docka […] fast man är en pojke – Genus och fysisk miljö i förskolan. Författare: Theresa Olin Georgsson och Johanna Rask. Undersökningen till detta arbete gjordes på två förskolor, där vi intervjuade pedagogerna och observerade barnens ”fria” lek. Syftet var att undersöka den fysiska miljön ur ett genusperspektiv. Med detta ville vi lägga fokus på den fysiska miljöns utformning och vilken betydelse denna kan ha för barnen i deras val av lekkamrater och aktiviteter. Frågeställningarna vi arbetat utefter är: • Hur är den fysiska miljön utformad på två utvalda förskolor? • Var, vad och med vem eller vilka leker barnen? Är svaren desamma för både flickor och pojkar? • Hur tänker pedagogerna kring genus och den fysiska miljön? I vår undersökning kom vi fram till att fysisk miljö diskuteras i förskolan men att genus inte är en prioriterad fråga, att den fysiska miljöns utformning har betydelse för barnens val av lekkamrater och aktiviteter samt att det inte är någon större skillnad på hur flickor respektive pojkar använder de olika miljöer som finns i förskolan. Till vår hjälp under arbetets gång har vi använt oss av teoretiska utgångspunkter i ansedda genusforskare såsom Connell (2002), Harding (1986) och Hirdman (2001) samt aktuell forskning kring den fysiska miljön med utgångspunkt i Nordin-Hultmans (2004) teorier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Fysisk miljö
Förskola
Föreställningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/9834 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics