Historieläromedelsböcker, genus & progression

DSpace Repository

Historieläromedelsböcker, genus & progression

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historieläromedelsböcker, genus & progression
Author Hjeltman, Måsse ; Ivarsson, Thomas
Date 2010
English abstract
In this study, we intend to find out what the progression looks like when it comes to representations of women in childrens history text books from the 1960´s to year 2007. We have focused on the most frequently marginalized working women for the benefit of the political active women as queens and other politicians.Here it is, instead, peasant wives, the woman home workers, seamstresses, burghers, craftsmen and other working women in these groups who´s being studied and whether they have a larger place today compared to the 1960's. We also want to find out how they are constructed and produced. Are they active and operates forward or a appendage of the political history? We have seen in our analyze that the progression is good, but there’s still much work to do.
Swedish abstract
I denna undersökning ämnar vi ta reda på hur progressionen ser ut gällande framställningen av kvinnor i historieläromedel från 1960-talet till år 2007. Vi har fokuserat kring dem som oftast marginaliserats i innehållet till fördel för de politiska aktiva så som drottningar och andra politiker. Här är det istället bondhustrur, den hemarbetande kvinnan, sömmerskor, hantverkare och andra yrkesarbetande kvinnor som undersöks för att ta reda på om de har en större plats i dag jämfört med på 1960-talet. Vi vill också ta reda på vilket sätt de framställs och har framställts. Är de aktiva och driver handlingen framåt eller ett bihang till den politiska historien? Vi har sett i vår analys att en positiv förändring skett, men att det finns mycket kvar att göra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Gender
Education
Historical consciousness
Textbook analyze
Handle http://hdl.handle.net/2043/9835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics