Skönlitteratur i tematiskt arbete- möjligheter och begränsningar

DSpace Repository

Skönlitteratur i tematiskt arbete- möjligheter och begränsningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur i tematiskt arbete- möjligheter och begränsningar
Author Hedberg Rathje, Suzanna ; Jönnert, Emma
Date 2010
English abstract
The purpose of this essay is to explore how it can work to teach thematically with fiction as a source of expertise. We do this by analyzing the work of the literary book Not just tennis by Peter Barlach (2007) in a theme work called Life and death in an elementary school. The essay is based on a research project on literacy and language development in thematic teaching, which is led by researcher Jan Nilsson at Malmoe University. The project has been conducted in a grade four in a school in southern Sweden, spring term 2009. The project has been based on qualitative methods. The essay is an independent analysis of parts of the project. We have also collected a small number of student texts for our analysis. Results section describes the teaching situations related to the reading of literature in a thematic work. Furthermore, we describe the possibilities and limits of teaching situations, which emerged in our analysis. In our analysis we find that the work of the teacher helps the students to develop knowledge, on several levels. We interpret that the dialogue, to some extent, is limited. We also interpret that some teaching situations are not fully exploited. Our conclusions say that teaching based on experience, subjectintergration and litteraturereading, not by itself means that pupils develop knowledge. The conclusion highlights the importance of the teacher’s ongoing reflections of his or her own practice.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kan fungera att arbeta tematiskt med skönlitteratur som kunskapskälla. Detta gör vi genom att analysera arbetet med den skönlitterära boken Inte bara tennis av Peter Barlach (2007) i ett temaarbete med namn På liv och död i en fjärdeklass. Uppsatsen utgår ifrån ett forskningsprojekt kring läs-, skriv- och språkutveckling inom tematisk undervisning, vilket leds av forskaren Jan Nilsson vid Malmö högskola. Projektet har bedrivits i en årskurs fyra på en skola i Sydsverige, vårterminen 2009. För projektet har kvalitativa metoder legat till grund. Uppsatsen är en fristående analys av delar från projektets insamlade observationsdokumentation. Vi har även utgått ifrån ett fåtal elevtexter i vår analys. Resultatdelen beskriver undervisningssituationer kopplade till läsningen av skönlitteratur i ett tematiskt arbete. Vidare beskriver vi de möjligheter och begränsningar av kunskapsutveckling i undervisningssituationerna, som framkommit i vår analys. Vi finner i vår analys av materialet att läraren på flera plan, utifrån skönlitteraturen, organiserar undervisningen på ett sådant sätt att kunskapsutveckling möjliggörs. Vi utläser dock att dialogen i viss mån inte utvecklas i någon högre grad samt att en del autentiska undervisningssituationer inte utnyttjas. Vi drar slutsatser kring att en erfarenhetspedagogisk, ämnesintegrerad undervisning där man använder skönlitteratur som kunskapskälla och som utgår ifrån viktiga livsfrågor och låter eleverna träna delfärdigheter i meningsfulla sammanhang, inte av sig självt innebär att kunskapsutveckling möjliggörs. I slutsatsen belyses vikten av att ständigt reflektera i den egna praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grundskolan
Livsfrågor
Skönlitteratur
Temaarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/9837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics