Bilden av Afrika - en bildanalys och läromedelsgranskning

DSpace Repository

Bilden av Afrika - en bildanalys och läromedelsgranskning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilden av Afrika - en bildanalys och läromedelsgranskning
Author Björk, Frida
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet har varit att granska hur Afrika framställs i tre svenska läroböcker avseende ämnet geografi, utifrån de strävansmål som finns i kursplanen. Arbetet har innefattat granskning av alla de bilder som behandlas i kapitlen om Afrika, jämte ambitionen att försöka få syn på de underliggande budskap som bilderna har, via analys utifrån ett kulturperspektiv. Metoden för undersökningen har varit bildanalytisk och det har använts semiotiska verktyg för att granska läroböckernas bilder. Utifrån ett kulturperspektiv har bilderna sedan tolkats och bearbetats. Resultatet visar att det som läroböckerna tycks förmedla, är en europeisk syn på kontinenten. Naturtillgångar, det afrikanska djurlivet, äventyrsturism samt Egyptens forna historia är återkommande inslag i de granskade läroböckerna, koncentrerade på ett fåtal av Afrikas länder. Slutsatsen av studien är att det finns en klar tendens att framställa Afrika som en resurs för Europas behov av råvaror, rekreation och behov av äventyr. Slutsatsen blir vidare att böckernas perspektiv inte sällan är eurocentriskt och på vissa sätt inte stämmer överens med strävansmålen i geografi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Afrika, läroböcker, bildanalys, semiotik
eurocentrism, kulturperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9838 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics