Karriärvägledning på gymnasiet - Career Counselling in upper secondary school

DSpace Repository

Karriärvägledning på gymnasiet - Career Counselling in upper secondary school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Karriärvägledning på gymnasiet - Career Counselling in upper secondary school
Author Levin Lundqvist, Ing-Britt
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min studie var att utvärdera ett första steg i ett treårigt pilotprogram i karriärvägledning på gymnasiet. Karriärvägledningen genomfördes i två klasser på Hotell- och restaurangprogrammet. Målet med karriärvägledningen var att elever i mindre grupper skulle få chansen att identifiera och formulera sina behov, intressen, egenskaper och förutsättningar för att se sin egen karriärutveckling och ta ansvar för sin karriärprocess. För att försöka få en djupare förståelse för hur faktorer som intresse av valt program, trivsel och studiemotivation påverkat elevernas karriärutveckling, intervjuades åtta elever. Som ett sammanfattande svar på min frågeställning, blir svaret att samtliga faktorer har en stor inverkan på elevernas karriärutveckling. Efter genomförd karriärvägledning utvärderades gymnasieelevernas uppfattning om karriärvägledningen. Det framkom att karriärvägledningen upplevdes positiv och skapade tid för eftertanke. I jämförelse med en studie på samhällsprogrammet är dessa elever mer positiva till att börja arbeta då de ser möjligheter till anställning direkt efter gymnasiet. Samtliga intervjuade elever kan på sikt tänka sig att arbeta utomlands.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Karriärvägledning
Karriärutveckling
Karriärvägledningsprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/9839 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics