Hur svårt är det att köpa reklam?

DSpace Repository

Hur svårt är det att köpa reklam?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur svårt är det att köpa reklam?
Author Vestin, Karl
Date 2009
English abstract
The purpose of this essay is to understand how advertisers and buyers of graphic design choose between different advertising agencies, and how they cooperate with their suppliers. The report is based on qualitative interviews with twelve people who work part or full time with buying of advertising or graphic design services. The interviews focus on the choice of advertising agency, the buying process and common pitfalls when doing this. When choosing between different advertising agencies, the interviewed advertisement buyers focus on cooperation skills and personal chemistry. Usually, the agency is first contacted after being recommended by a current or former client of theirs. The roles of the buyer and the supplier vary widely between different types of buyers, and this is often a source of conflicts between the two of them. Experienced buyers working in small organisations tend to act as project managers and co-workers, while unexperienced buyer or those from large organisations tends to control the process from the outside. The interview part of this report contains quite a few tips for advertising buyers-to-be. Those can be summed up in two words: be prepared.
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur köpare av reklam- och formgivningstjänster väljer leverantör, och hur de samarbetar med den valda leverantören. I rapporten sammanställs kvalitativa intervjuer med tolv personer, från olika organisationer och med olika erfarenhet, vilkas arbetsuppgifter innehåller köp av reklam- eller formgivningstjänster. De intervjuas angående vilka faktorer som är viktiga vid val av leverantör, hur processen och arbetsfördelningen ser ut och vilka fallgropar som finns i arbetet. De intervjuade reklamköparna lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personkemi vid val av reklambyrå eller formgivare. Ofta tas den första kontakten efter att leverantören blivit rekommenderad av någon i köparens kontaktnät. De fallgropar i arbetet som köparna tar upp kan ofta härledas till arbetsfördelningen i processen. Det hänger ihop med att rollfördelningen mellan köpare och leverantörer kan skilja sig åt kraftigt. Erfarna köpare från mindre organisationer går in både som projektledare och medarbetare i arbetet, medan oerfarna köpare och de som kommer från större organisationer intar en mer åskådarliknande roll. För blivande reklamköpare finns i empiridelen tips på hur en organisation kan spara tid och kostnader i samband med reklamköp. Dessa kan sammanfattas i två ord: var förberedd.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject reklamköpare
reklam
grafisk formgivning
kundrelationer
köp av tjänster
advertising buyer
advertising
graphic design
customer relations
services buying
Handle http://hdl.handle.net/2043/9840 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics