Att mäta en klass

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fundberg, Annette
dc.date.accessioned 2010-02-25T09:36:55Z
dc.date.available 2010-02-25T09:36:55Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9842
dc.description Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera hur nationella prov för åk 3 framställs och legitimeras i den offentliga debatten samt i en skolkontext. Jag vill vidare problematisera hur kunskap produceras och makt utövas på en mer generell nivå i skolan. Materialet till denna studie består av skriftliga källor så som forskningsrapporter och tidningsartiklar, kvalitativa intervjuer med lärare samt en observation och ett samtal med elever i åk 3. Materialet granskas med hjälp av genealogi och Michel Foucaults teorier kring makt, disciplinering och normalitet. I den offentliga debatten finns ett gemensamt förgivet tagande att proven på olika sätt kan förbättra skolan. Kritiker hävdar att detta är neo-liberala tankar som inte grundar sig på forskning. Lärarna är i stor omfattning positiv till proven och har förhoppningar att provresultaten skall ge dem ökade resurser. Proven kan tolkas som en metod för utövande av makt och disciplinering i skolan med hjälp av elevers och lärares strävan efter normalitet. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject disciplinering en
dc.subject Foucault en
dc.subject genealogi en
dc.subject kunskap en
dc.subject lärare en
dc.subject makt en
dc.subject nationella prov en
dc.subject neo-liberal en
dc.subject normalitet en
dc.subject åk 3 en
dc.title Att mäta en klass en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics