Möjligheter och utmaningar att nå en utökad dialog med hjälp av molntjänster

DSpace Repository

Möjligheter och utmaningar att nå en utökad dialog med hjälp av molntjänster

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheter och utmaningar att nå en utökad dialog med hjälp av molntjänster
Author Nilsson, Leif ; Mellberg, Stefan
Date 2009
English abstract
Nilsson, Leif & Mellberg, Stefan. (2009). Möjligheter och utmaningar att nå en utökad dialog med hjälp av molntjänster. (Opportunities and challenges for reaching an enhanced dialog using Cloud services.). SÄLIII:4B, Särskild Lärarutbildning för lärare i yrkesämnen på gymnasiet, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Teachers and students need support in their teaching and learning in school. One way to reach more support is to use an enhanced dialog between colleagues. Can you gain support by various cloud services, so-called Web 2.0, in school, if so how? We want to show trends in our teaching after a change made in our method that can provide assistance in the form of a more structured, personal and accessible learning experience. This work is a degree thesis in two parts. The scientific work is divided into two projects with two persons in each. We are investigating the same tools but from two different perspectives. This thesis examines teachers' cooperation. The other paper examines the pupil-teacher perspective. To find trends for opportunities and possibilities of our already implemented change with paperless teaching using cloud services, we have conducted qualitative interviews with randomly selected students, and analyzed and compared the results. The analyses of these are presented together. The trends for opportunities and possibilities for continued change we have found through our investigation and the daily contact with students has strengthened us in our ambition to continue to use cloud services in our teaching. The students' attitude towards the tools is that they perceive them as more adapted to their everyday needs. The pedagogical change experienced by our teachers as less dramatic than we expected, which was positive.
Swedish abstract
Nilsson, Leif & Mellberg, Stefan. (2009). Möjligheter och utmaningar att nå en utökad dialog med hjälp av molntjänster. (Opportunities and challenges for reaching an enhanced dialog using Cloud services.). SÄLIII:4B, Särskild Lärarutbildning för lärare i yrkesämnen på gymnasiet, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Lärare och elever behöver stöd i sin undervisning och sitt lärande i skolan. En del av detta stöd kan vara en utökad dialog kollegor emellan. Kan man få stöd genom olika molntjänster, och i så fall hur? s.k. webb 2.0, i skolan? Vi vill visa tendenser i vår undervisning efter ett förändringsarbete som kan ge stöd i form av mer strukturerad, personlig och tillgänglig pedagogik. Denna examensuppsats är en av två uppsatser med samma tema, molntjänster i undervisningen. Själva forskningsarbetet är uppdelat i två grupper med två personer i vardera. I denna uppsats undersöks lärarsamarbete. I den andra uppsatsen undersöks elev -lärarperspektivet. För att hitta tendenser till fördelar och möjligheter i vårt redan genomförda förändringsarbete med pappersfri undervisning med hjälp av molntjänster, har vi genomfört en sammanställning av tidigare publicerat material som vi anser pekar på att kunskapen om detta borde finnas, samtidigt som vi ger vår syn på varför så inte är fallet runt vår utbildningsmiljö. Exempel på loggböcker där dialogen kollegor emellan finns nedtecknad finns som bilaga till detta arbete. Analysen av dessa loggböcker ligger till grund för flera av våra slutsatser i detta arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject molntjänster
molnapplikation
kommunikationsplattform
yrkesämnen
flexibelt lärande
gymnasieskola
Internet
dokumentdelning
samarbete
skolutveckling
webb 2.0
cloud learning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9850 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics