Mångfald och organisation - en introduktion

DSpace Repository

Mångfald och organisation - en introduktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Mångfald och organisation - en introduktion
Author Broomé, Per ; Schölin, Tobias
Date 2004
English abstract
Diversity and organization – an introduction. The introduction is two folded, firstly to give the reader a brief background to the research program "Diversity as the Human Resource Philosophy" at IMER, Malmö högskola, and secondly to give the reader a comprehension of the ambiguous concept of diversity. The aim of the separate research projects in the program is to create a deeper theoretical understanding as well as practical knowledge of diversity in general and particular in public organizations. We try to highlight the complexity of the diversity concept by contrasting diversity to other concepts like human difference, assimilation and the melting pot.
Swedish abstract
Inledningsavsnittet ska dels ge läsaren en bakgrund till forskningsprogrammet "Mångfald som personalidé" på IMER, Malmö högskola, dels skapa en ökad förståelse för det mångtydiga mångfaldsbegreppet i en organisatorisk kontext. Syftet med de i programmet ingående delprojekten är att skapa en djupare teoretisk insikt och en ökad praktisk kunskap kring organisation/organisering och mångfald i allmänhet och i offentliga verksamheter i synnerhet. Mångfaldsbegreppet är mångtydigt och i denna introduktion ges en bred bakgrund där begreppets komplexitet tas fram. Vi förhåller oss till begreppet bland annat genom att kontrastera mångfald mot andra begrepp såsom, olikhet, assimilering och smältdegel.
Publisher Malmö högskola Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;1
ISSN 1652-4616
Pages 5-19
Language swe (iso)
Subject mångfald
organisationsteori/praktik
personalidé
olikhet
diversity
organization theory and practice
human resource philosophy
human difference
research program
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/9855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics