Geografi- ett ämne med starka traditioner? Intervjuer med lärare i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Geografi- ett ämne med starka traditioner? Intervjuer med lärare i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Geografi- ett ämne med starka traditioner? Intervjuer med lärare i grundskolans tidigare år
Author Alizai, Maldara ; Ödin, Kim
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med studien är att ta reda på vad som styr lärarnas val av innehåll i geografiundervisningen i grundskolans tidigare år i förhållande till styrdokumenten samt hur lärarna följer upp elevernas arbete och resultat. Studien tar även upp vad som styrde ämnesinnehållet förr samt vad nutida forskning har kommit fram till. Vi genomförde vår undersökning genom att intervjua sex lärare, varav fyra geografilärare och två andra ämneslärare. Resultatet visar att lärare i skolan använder styrdokumenten i planeringen av undervisningen, men inte i samband med bedömning. Utifrån våra intervjuer anser vi att det läggs stor vikt vid summativ bedömning eftersom majoriteten av lärarna inte har någon kontinuerlig återkoppling med eleverna och deras arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Geografi
Grundskolans tidigare år
Integrering
Intervjuer
Lärare
Planering
Styrdokument
Ämnesinnehåll
Handle http://hdl.handle.net/2043/9872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics