Barnets Natur - en studie om förskolebarns kunskap kring natur

DSpace Repository

Barnets Natur - en studie om förskolebarns kunskap kring natur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnets Natur - en studie om förskolebarns kunskap kring natur
Author Goldberg, Emmy ; Trolle, Beata
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad förskolebarn har för kunskap om natur, samt om barn kan se ett samband mellan människa och natur när de tar del av utomhuspedagogik. I vårt arbete har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer med 15 barn på tre uteförskolor för att kunna besvara våra frågeställningar. Med hjälp av tidigare studier om barns kunskaper kring olika natur- och miljöfenomen, har vi kopplat vårt resultat till de tidigare studierna för att få en uppfattning om barns kunskap. Vi har även kopplat vårt resultat till relevant litteratur. Resultaten i vår undersökning visar att barnen har en god men dock en ytlig kunskap om naturen. Många av barnen kan se ett samspel mellan människa och natur genom att till exempel veta att det blir konsekvenser på olika sätt av att slänga skräp i naturen. Det framgick också att barn visar en stor respekt och ödmjukhet för allt levande i sin omgivning, kanske till och med mer än vad vuxna människor visar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics