Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskäl

DSpace Repository

Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskäl

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Hur brister i förståelsen av barns rättigheter hindrar en rättssäker prövning av barns asylskäl
Author Jacobson, Monica ; Olsson, Lars
Date 2009
Swedish abstract
Texten bygger på en analys av 71 barns asylbeslut från 2007 som ingått i en kartläggning av barns asylskäl. Analysen tyder på att uppgifter om kränkningar som barn utsätts för av den anledning att de är barn, eller som är kränkningar som bara barn kan utsättas för, framkommer i stor utsträckning i den svenska asylprövningen. Fortfarande handlar den reella fokuseringen på barnet i asylprövningen om dess humanitära skäl – eller synnerligen ömmande omständigheter vilket är benämningen sedan 2006 – för att kunna stanna i Sverige, inte om barnet som potentiell flykting eller på annat sätt skyddsbehövande. Oförmågan att till fullo ta hänsyn till rättighetskränkningar som barn utsätts för och oförmågan att ta hänsyn till konsekvenserna dessa kränkningar medför återspeglas i lagstiftning, rättspraxis, landinformation som ligger till grund för beslut och blir också påvisbart i hur barns skäl behandlas i prövningen av barns asylärenden. Författarna menar att normer i form av lagstiftning är nödvändigt. Parallellt med lagstiftning krävs också ett mindre paradigmskifte. Barns egna asylskäl kan nämligen förstås och leda till skydd för barnet först när kunskapen om barnets rättigheter får genomslag hos lagstiftaren, rättstillämpare och andra aktörer i asylprövningen.
Publisher Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research;
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Language swe (iso)
Subject barn
asylsökande barn
barns asylskäl
barns egna asylskäl
barnrättskommittén
Humanities/Social Sciences
50904
Handle http://hdl.handle.net/2043/9882 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics