Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande

DSpace Repository

Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Upplevd ohälsa hos vuxna asylsökande
Author Ekblad, Solvig
Date 2009
Swedish abstract
I föreliggande kapitel presenteras en avslutad intervjustudie på 108 asylsökande. Under upplägget togs stor hänsyn till gruppens sårbarhet för upplevd ohälsa, stigma och tillträde endast till akut vård och vård som inte kan anstå. De asylsökande visar jämförbara siffror med andra studier när det gäller erfarenhet av krig, men har högre siffror på svåra traumatiska upplevelser före ankomst såsom tortyr och sexuella övergrepp samt förlust av anhöriga. Att inte känna sig isolerad och inte uppleva tidsspillan under väntan på asyl halverade risken för suicidala tankar. Traumatiska påfrestningar före ankomst kom i bakgrunden för påfrestningarna under asylprocessen. Slutsatserna av studien är att hälsofrämjande strategier bör introduceras och utvecklas från Dag 1 i asylmottagandet på olika nivåer: (1) att tiden för asylprocessen minimeras, (2) att den asylsökande är i ett sammanhang, (3) att mottagningspersonal erbjuds kontinuerlig handledning, (4) att asylsökande får av sjukvårdspersonal hälso- och sjukvårdsinformation och kunskap om risk- och skyddsfaktorer för upplevd ohälsa, (5) att kontinuerligt kvalitetssäkra att varje nyanländ erbjuds en gratis hälsoundersökning och hälsosamtal, att tiden utökas för genomförandet och efter behov, samt följs upp i samband med permanent uppehållstillstånd som grund för mål med introduktion, SFI (svenska för invandrare) praktik och arbete, samt (6) att det finns tillgång för vård efter behov och som är oberoende av juridisk status.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 170-192
Language swe (iso)
Subject etik
upplevd hälsa
asylsökande
arabisktalande
mänskliga rättigheter
trauma
postmigrationsstress
känsla av sammanhang
posttraumatiskt stressyndrom
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics::Other languages::Arabic language
Handle http://hdl.handle.net/2043/9887 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics