Organiserad medmänsklighet – frivillighetens tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn

DSpace Repository

Organiserad medmänsklighet – frivillighetens tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Organiserad medmänsklighet – frivillighetens tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn
Author Rahm, Helene
Date 2009
Swedish abstract
I artikeln skildras hur organiserad medmänsklighet i form av volontärverksamhet kan användas i arbetet med asylsökande och nyanlända barn. Artikeln utgår från erfarenheter av volontärarbete i projekten Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS). Projekten är verksamheter som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Avsikten med denna text är att beskriva frivillighetens tillgångar och dilemman samt utmaningar i samarbete mellan avlönat och volontärt socialt arbete. Undersökningen bygger på material som producerats i samband med projekten BIV/BIS, såsom minnesanteckningar från arbetsmöten, handledningstillfällen, utvärderingar med mera. Arbetssättet med texten är hermeneutiskt inspirerat, det vill säga att jag gång på gång har återvänt till mitt material och gjort analyser och tolkningar. Undersökningen belyser utmaningar i volontärarbete omkring asylsökande och nyanlända barn. En sådan utmaning är att låta behovet styra volontärernas medverkan. En annan utmaning har varit spänningsfältet mellan mottagning och asylprövning. Det har visat sig vara svårt för volontärer att inte gå in i asylärenden trots projektledningens mål att inte göra detta eftersom det drar uppmärksamheten från barnen. En tredje utmaning har varit arbetet med kontinuitet, utbildning och förtydligande av rollbeskrivningar i volontärarbetet. Artikeln visar att volontärer fyller en viktig funktion inom asylmottagningen av barn och ungdomar. För att organiserad medmänsklighet ska fungera som bäst krävs en kompetens, lyhördhet och erfarenhet från organisationen.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 193-220
Language swe (iso)
Subject medmänsklighet
engagemang
kontinuitet
kompetens
delaktighet
sammanblandning av roller
otydlig projektledning
känslomässig stress
utvecklingsarbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9888 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics