Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod

DSpace Repository

Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Övervakning av förvarstagnas mänskliga rättigheter – en metod
Author Hellström, Krister ; Nilsson, Karl
Date 2009
Swedish abstract
Artikeln behandlar frågan hur en extern organisation metodiskt och systematiskt kan arbeta för att bidra till att säkerställa att rättigheterna för förvarstagna tillgodoses, samt vad det finns för risker med en sådan ordning. Varje år frihetsberövas tusentals utländska medborgare i Sverige i enlighet med den svenska utlänningslagens bestämmelser om förvar. Grunden för att tas i förvar kan vara att en person ska av- eller utvisas, att ärendet behöver utredas vidare eller att identiteten är oklar. Frihetsberövandet är en mycket stor inskränkning i den enskildes liv och flera viktiga rättigheter aktualiseras, däribland rätten till hälsa och rätten till human behandling. Migrationsverket har sedan år 1997 ansvaret för förvaren i Sverige. På förvaren ska det finnas möjlighet till aktiviteter, utomhusvistelse och att ta emot besök. Trots denna ambition är en förvarstagen frihetsberövad och i avsaknad av möjlighet att själv agera och fatta beslut rörande sin situation. Det är myndigheten som ansvarar för att tillgodose den förvarstagnes behov och garantera de rättigheter som tillkommer henne eller honom. Enligt Röda Korsets erfarenheter behövs det en mer systematisk övervakning av de mänskliga rättigheterna i svenska förvar. En modell och en metod har utarbetats där respekten för den enskilde individens behov är utgångspunkten. En särskild fristående övervakningsgrupp bestående av frivilliga medarbetare rapporterar och övervakar efterlevnaden av hur mänskliga rättigheter tillgodoses på svenska förvar, samt kommer med rekommendationer.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 221-236
Language swe (iso)
Subject förvar
administrativt frihetsberövande
förvarstagnas rättigheter
Svenska Röda Korset
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics