Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna – summering och resultat

DSpace Repository

Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna – summering och resultat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna – summering och resultat
Author Fryklund, Björn ; Lundberg, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Att människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få ett värdigt och rättssäkert mottagande, oberoende om de har tillräckligt starka skäl för att få uppehållstillstånd eller inte, är en grundbult för ett demokratiskt rättssamhälle. Vad innebär då en värdig och rättssäker asylprocess? Hur införlivas barns och kvinnors specifika rättigheter i asylmottagningen och introduktionen? Vad finns det för metoder, modeller och professionellt organiserade frivilligverksamheter att använda för att mottagandet skall bli så rättssäkert och värdigt som möjligt? Vilka skillnader finns det mellan hur asylprövningen och mottagandet är tänkt att vara och vad det faktiskt är eller hur det uppfattas? Detta var de frågor vi reste i introduktionen till denna skrift och som författarna sökt besvara i de olika kapitlen. Här summerar vi de centrala resultaten i fyra olika teman; asylsökande barn, asylsökande kvinnor, vuxna asylsökande med särskilda behov eller erfarenheter samt organiserad medmänsklighet. Till varje tema ställer vi några grundläggande frågor varav den sista alltid ska kunna besvaras med förslag på konkreta åtgärder. Vår ambition har varit att söka förena en kritisk analys med konstruktiva förslag på åtgärder.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 237-246
Language swe (iso)
Subject asylsökande barn
asylsökande kvinnor
vuxna asylsökande med särskilda behov
vuxna asylsökande med särskilda erfarenheter
organiserad medmänsklighet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/9890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics