Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt

DSpace Repository

Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansen, Frida
dc.contributor.author Samuelsson, Angelica
dc.date.accessioned 2010-03-04T14:15:17Z
dc.date.available 2010-03-04T14:15:17Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9901
dc.description Detta examensarbete syftar till att ge en ökad förståelse för hur elever i år 9 upplever tillvägagångssätt vid gymnasiepresentationer. Studien fokuserar på deras upplägg och inte på informationsinnehåll. Arbetet utgår från mottagarna av informationen, dvs. ett elevperspektiv. En metodkombination har använts och studiens resultat har samlats in med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätens syfte är att ge en bredd av elevernas åsikter och med djupintervjuerna fördjupa förståelsen från enkätsvaren. Examensarbetet baseras på totalt 70 enkätsvar samt sex djupintervjuer med elever i år 9, vilka insamlades i samband med gymnasiepresentationernas slut. De teoretiska perspektiv vilka examensarbetet grundas i behandlar skilda pedagogiska inriktningar, vilka belyser olika aspekter i undervisningssituationer. Dessutom innefattas arbetet av ett teoretiskt perspektiv vilket berör forskningsområdet lärstilar. I resultatdelen presenteras enkätsvaren i diagram och tabeller för att bli mer överskådliga. Resultatet för de sex elevintervjuerna redogörs var för sig. Vad det gäller examensarbetets analys har ett flertal gemensamma nämnare påträffats i elevernas svar. De mest framstående är att eleverna anser att tillvägagångssätten på gymnasiepresentationen karaktäriseras av att studie- och yrkesvägledaren pratade mest. Dessutom visar analysen att eleverna helst vill att gymnasieinformationen presenteras efter lunch samt att de föredrar att studie- och yrkesvägledaren pratar mestadels under presentationen, dock med krav i att andra metoder även förekommer. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject elevperspektiv en
dc.subject gymnasieinformation en
dc.subject gymnasiepresentation en
dc.subject lärstilar en
dc.subject pedagogiska teorier en
dc.subject studie- och yrkesvägledning en
dc.subject tillvägagångssätt en
dc.title Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics